Laboratorium wytwarzania     
   i regeneracji detektorów HPGe
mgr inż. Dariusz Borowicz
Instytut Fizyki Jadrowej PAN
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

dariusz.borowicz@ifj.edu.pl
borowicz@hpge.pl   
tel: +48 12 662 8391
tel: +7 49621 63 616